Reeglid

 • Külastaja saab broneeringu tasuta tühistada kuni 21 päeva enne saabumist. Külastajal tuleb maksta broneeringu koguhind juhul, kui ta tühistab 21 päeva jooksul enne saabumist.
 • Broneeringu tühistamise soovi korral tuleb saata vastavasisuline kiri e-posti aadressile majutus@vorukodu.ee.
 • Check-in alates 15.00, check-out hiljemalt 11.00
 • Öörahu 23.00–07.00
 • Palun kohtle korterit nii, nagu see oleks sinu kodu.
 • Palume eemaldada korterisse sisenedes välisjalanõud.
 • Suitsetamine ei ole lubatud. Kõik korterid on suitsuvabad.
  Kui Klient suitsetab siseruumides, kohustub ta maksma trahvi 200 eurot.
  Territooriumil suitsetades ära viska konisid maha.
 • Registreerimata külalised ei ole lubatud.
 • Kui lõhud või kahjustad kohalikku vara, palun anna sellest märku.
 • Lemmikloomad on lubatud eelneval kokkuleppel.
 • Kui Klient käitub agressiivselt või lärmakalt teiste majutusasutuse Klientide, naabrite või Majutusasutuse töötajate suhtes, on Klient kohustatud maksma leppetrahvi 300 eurot ning hüvitama tekitatud kahjud.
 • Majutusasutus ei vastuta temast mitte sõltuvate rikete ja avariide eest (nt. seadmete tehnilised rikked, häired kommunaalteenustega varustamisel jms).